TALLER DE FERRALLA

TALLER DE FERRALLA

Ferralles Gómez - Perfils comercials

Perfils comercials

  • Rodons i quadrats massisos

  • Pla rectangular

  • Lames de ventilació

  • Angulars

  • Simple T

  • Formes U

  • Calibrats

  • Perfil de carpinteria