Español   Català   

Ferralles Gómez - Altres productes


Altres productes

Disposem de material estructural (bigues, xapa, etc.).

  • Bigues
  • Xapes galvanitzades
  • Xapes laminades en calent.
  • Tramex
  • Malles galvanitzades
  • Xapes llagrimades
  • Xapes estriades
  • Xapes foradades

Sota comanda, disposem de material en productes inox, alumini i xapes sandvitx.

Confiï en la nostra experiència. L'esperem a:
Mollerussa


Ferralles Gómez